Umowa o opiece naprzemiennej nie wystarczy do 500 zł na dziecko

Przepisy nie przewidują możliwości domniemania czy ustalenia na
podstawie stanu faktycznego tego, czy nad dzieckiem jest sprawowana
opieka naprzemienna, bo musi być ona przewidziana w wyroku sądu. Tak
stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach, który
rozpatrywał skargę w sprawie świadczenia wychowawczego.


brak podanego kodu w bazie